T6, 07 / 2020 5:19 chiều | hanhvinhlong

Trong bài viết này, tư vấn Blue sẽ liệt kê tất cả các loại sổ sách kế toán cần phải có để các chủ doanh nghiệp biết và qua đó, có thể kiểm tra hoạt động của bộ máy kế toán công ty của mình.

Các loại sổ sách kế toán cần có của công ty thương mại vừa và nhỏ

Sau đây là bảng liệt kê tất cả các loại sổ sách kế toán cần phải có trong công ty thương mại vừa và nhỏ, mời các doanh chủ tham tham khảo

 • Sổ nhật ký chung
 • Sổ cái tài khoản
 • Sổ chi tiết tài khoản
 • Bảng tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa
 • Sổ chi tiết hàng hóa
 • Sổ quỹ tiền mặt
 • Sổ tiền gởi ngân hàng
 • Bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn
 • Bảng khấu hao tài sản cố định
 • Phiếu thu – chi
 • Phiếu nhập – xuất kho

Diễn giải cơ bản về các loại sổ sách kế toán cần có trong công ty thương mại vừa và nhỏ
+ Sổ nhật ký chung: đây được xem như 1 cuốn sổ tổng, ghi chép tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của doanh nghiệp bạn.
+ Sổ cái tài khoản, sổ chi tiết tài khoản: mỗi một nghiệp vụ phát sinh như: mua – bán hàng hóa, mua công cụ dụng cụ, mua tài sản cố định,chi lương…đều phát sinh từ 2-3 sổ cái, sổ chi tiết tài khoản.
+ Bảng tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa: đây có thể coi như loại sổ quan trọng bậc nhất trong công ty thương mại vừa và nhỏ. Vì nó phản ánh tất cả các nghiệp vụ nhập – xuất – tồn của tất cả các mã hàng hóa trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Và đây cũng là loại sổ sách kế toán mà đoàn thanh/kiểm tra của chi cục thuế sẽ kiểm tra kỹ nhất khi tiến hành thanh/kiểm tra các doanh nghiệp thương mại.
Các loại sổ sách kế toán cần có trong công ty thương mại vừa và nhỏ
+ Sổ chi tiết hàng hóa: Mức độ quan trọng của sổ chi tiết hàng hóa cũng tương tự như bảng tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa. Chỉ khác nhau ở điểm, bảng tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa phản ánh tất cả các mã hàng mà công ty bạn đang kinh doanh. Thì ở sổ chi tiết hàng hóa, sẽ chỉ thể hiện 1 mặt hàng, và chi tiết ra mặt hàng này nhập – xuất khi nào với số lượng bao nhiêu, còn tồn trong kho bao nhiêu,…mỗi khi có nghiệp vụ nhập – xuất hàng hóa
+ Sổ quỹ tiền mặt: thể hiện tất cả các nghiệp vụ thu – chi tiền mặt liên quan đến hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp bạn.
+ Sổ tiền gởi ngân hàng: thể hiện tất cả các nghiệp vụ liên quan đến tài khoản ngân hàng của công ty bạn. Ví dụ như: chuyển khoản thanh toán cho nhà cung cấp, nhận tiền từ khách hàng, nhận tiền từ các sàn thương mại điện tử, các khoản chi phí khi giao dịch với ngân hàng như: phí kiểm đếm, phí duy trì tài khoản, phí báo số dư qua SMS,…
+ Bảng phân bổ chi phí trả trước dài hạn: thể hiện việc bạn mua các loại máy móc, thiết bị có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài, đã trả tiền, thì cần phải có bảng theo dõi này để ghi nhận chi phí được phân bổ hợp lý qua các thời kỳ. Ví dụ như: laptop, máy vi tính, điện thoại, bàn ghế,…
+ Bảng khấu hao tài sản cố định: đối với các loại tài sản phục vụ cho việc kinh doanh có giá trị từ 30tr trở lên thì được xem là tài sản cố định và cần được khấu hao theo thời gian đúng luật định. Thì đây là bảng theo dõi việc khấu hao này.
+ Phiếu nhập – xuất kho hàng hóa: mỗi khi có nghiệp vụ phát sinh đến mua – bán hàng hóa sẽ phát sinh một phiếu nhập – xuất kho tương ứng
+ Phiếu thu – chi: mỗi khi có nghiệp vụ thu – chi tiền mặt sẽ phát sinh một phiếu thu – chi tương ứng.

Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ tư vấn Blue để được tư vấn miễn phí

Bài viết cùng chuyên mục