Tác giả: Vĩnh Long Hạnh

Hồ sơ công bố mỹ phẩm Hồ sơ công bố mỹ phẩm
T3, 08 / 2020 9:47 chiều
Để được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm các cá nhân/tổ chức cần tiến hành một số thủ tục theo quy định. Vậ[...]
Cách chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài Cách chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài
T2, 08 / 2020 6:43 chiều
Hiện nay, việc đầu tư ra nước ngoài là một trong những hoạt động diễn ra khá phổ biến trong xu thế toàn cầu hóa, phát triển kinh tế thị trường khi mà [...]
Kế toán nguyên vật liệu Kế toán nguyên vật liệu
T5, 07 / 2020 10:45 sáng
Kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp là việc ghi chép, phán ánh đầy đủ tình hình thu mua, dự trữ nhập xuất nguyên vật liệu. Mặt khác thông qua t[...]
FDI đổ dồn vào dự án đã cấp phép FDI đổ dồn vào dự án đã cấp phép
T4, 07 / 2020 10:37 chiều
Báo cáo Kinh tế Vĩ mô Việt Nam quý 2 và 6 tháng đầu năm-2020 của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) lưu ý, vốn đầu tư nước ngoài đang có xu [...]
zalo-icon
phone-icon