T5, 07 / 2020 10:49 chiều | hanhvinhlong

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một trong các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp. Tư vấn Blue cung cấp dịch vụ chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên. Cung cấp dịch vụ Chuyên tâm nhất tới khách hàng.

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty tnhh 1 thành viên

Thành phần hồ sơ chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty tnhh 1 thành viên, bao gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-2, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Điều lệ công ty chuyển đổi;
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi công ty;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp;
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp;
 • Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;
 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.

Trình tự thực hiện chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty tnhh 1 thành viên :

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 197 Luật Doanh nghiệp và xảy ra trường hợp điểm c khoản 1 Điều 197 Luật Doanh nghiệp, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Doanh nghiệp trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Dịch vụ chuyển đổi công ty cổ phần thành Công ty TNHH một thành viên

1. Tư vấn về chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH một thành viên

 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động chuyển đổi từ Công ty cổ phần thành Công ty TNHH 1 thành viên
 • Tư vấn về việc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển đổi, Hợp đồng chuyển nhượng (nếu có)
 • Tư vấn về việc sắp xếp, cơ cấu lại nhân sự trong công ty khi tiến hành việc chuyển đổi
 • Tư vấn về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên như: tên công ty, trụ sở, vốn điều lệ, ngành nghề người đại diện theo pháp luật
 • Tư vấn về cơ cấu, tổ chức hoạt động của Công ty TNHH một thành viên (tùy theo mô hình một thành viên là cá nhân hay tổ chức mà cơ cấu sẽ khác nhau)
 • Tư vấn về pháp lý sau khi tiến hành việc chuyển đổi: thông báo cho khách hàng, ngân hàng, thuế, một bên thứ ba có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công ty được chuyển đổi
 • Tư vấn các vấn đề về thuế liên quan đến hoạt động chuyển đổi công ty như: thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp.

2. Tiến hành các thủ tục chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH một thành viên

Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi công ty, bộ hồ sơ gồm:

 • Biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông về chuyển đổi Công ty
 • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về chuyển đổi Công ty;
 • Hợp đồng chuyển nhượng + Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng trong trường hợp có sự chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông hoặc các cổ đông với một cá nhân hoặc một tổ chức nhận chuyển nhượng.
 • Giấy đề nghị chuyển đổi
 • Điều lệ Công ty TNHH một thành viên
 • Bản chứng thực CMND hoặc hộ chiếu của thành viên tham gia
 • Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại nêu trên đối với người đại diện theo ủy quyền và Quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên là pháp nhân;
 • Các giấy tờ liên quan khác.

Thay mặt công ty tiến hành các thủ tục chuyển đổi công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và giải trình khi có yêu cầu.

Bước 1: Nộp hồ sơ tại Phòng đăng kí kinh doanh.

Bước 2: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp; trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

Bước 3: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng đăng kí kinh doanh cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương nơi đặt trụ sở doanh nghiệp.

Mọi vấn đề vướng mắc liên quan đến Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty tnhh 1 thành viên, quý vị hãy liên hệ tư vấn Blue để được tư vấn miễn phí.

Bài viết cùng chuyên mục