T3, 06 / 2020 9:52 chiều | hanhvinhlong

Thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong những thủ tục pháp lý khá phức tạp bởi vai trò rất quan trọng của người đại diện theo pháp luật trong công ty. Trong bài viết này tư vấn Blue xin chia sẻ những thông tin liên quan đến dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH 1 thành viên như sau:

Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật công ty bao gồm:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Trình tự thực hiện

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Doanh nghiệp gửi Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ bao gồm Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật và các văn bản được nêu tại mục Thành phần hồ sơ.

Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Khi nhận Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH 1 thành viên

Khách hàng tư vấn Thay đổi người đại diện theo pháp luật tại tư vấn Blue sẽ được hưởng một số dịch vụ ưu đãi miễn phí của công ty như:

 • Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Thay đổi người đại diện theo pháp luật:
 • Tư vấn những quy định của pháp luật về về việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Tư vấn điều kiện trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Tư vấn về trách nhiệm pháp lý, quyền và lợi ích của người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Tư vấn các Thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:

 • Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc;
 • Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc Thay đổi người đại diện theo pháp luật, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu;

Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.

Đại diện hoàn tất các thủ tục Thay đổi người đại diện theo pháp luật cho khách hàng, cụ thể:

 • Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, tư vấn Blue sẽ tiến hành soạn hồ sơ Thay đổi người đại diện theo pháp luật cho khách hàng;
 • Đại diện lên Sở Kế Hoạch và Đầu Tư để nộp hồ sơ xin Thay đổi người đại diện theo pháp luật cho khách hàng;
 • Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư, thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng;
 • Nhận giấy Đăng ký kinh doanh tại Sở Kế Hoạch và Đầu Tư cho khách hàng.

Mọi vấn đề vướng mắc liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh nói chung và dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật công ty TNHH 1 thành viên nói riêng, quý vị hãy liên hệ tư vấn Blue để được hỗ trợ.

Bài viết cùng chuyên mục