T3, 06 / 2020 10:47 chiều | hanhvinhlong

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán, tặng cho doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích thì người mua, người được tặng cho, người được thừa kế phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân. Trong bài viết này tư vấn Blue xin chia sẻ một số thông tin liên quan đến thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân như sau:

Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục II-3, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

Nội dung mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân bao gồm:

  • Thứ nhất là quốc hiệu, tiêu ngữ
  • Thứ hai là tên của mẫu đơn là : Thông báo về việc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân và cơ quan chức năng được gửi đến.
  • Thứ ba là thông tin doanh nghiệp tư nhân bao gồm: tên doanh nghiệp, mã số thuế, số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Thứ tư là nội dung thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân là gì? Đó là do chủ doanh nghiệp chết, mất tích hay do chủ doanh nghiệp bán doanh nghiệp tư nhân hay là chủ doanh nghiệp tặng lại doanh nghiệp tư nhân cho người khác…
  • Thứ năm là thông tin về người chủ doanh nghiệp tư nhân như: họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ sinh sống, thông tin liên hệ…
  • Thứ sáu là thông tin về người chủ mới của doanh nghiệp tư nhân bao gồm : họ tên, ngày tháng năm sinh, CMND, địa chỉ sinh sống, thông tin liên hệ…
  • Thứ bảy là lời cam kết những thông tin khai trong mẫu thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân là hoàn toàn chính xác và đúng sự thực. Đồng thời, người làm đơn cũng cam kết chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin trong đơn.
  • Thứ tám là thông tin về ký , họ tên của người chủ doanh nghiệp tư nhân cho/tặng hay bán doanh nghiệp và thông tin chữ ký, họ tên của người chủ doanh nghiệp tư nhân mới. Đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân mất tích hay chết thì thông tin về chữ ký và họ tên của chủ doanh nghiệp tư nhân sẽ bị bỏ trống.
  • Thứ chín là thông tin về các giấy tờ được gửi kèm cùng với mẫu thông báo này như: Hợp đồng cho, tặng, bán doanh nghiệp tư nhân hay giấy chứng từ, giấy tuyên bố mất tích hay giấy kê khai di sản thừa kế để đảm bảo mẫu thông báo này được ban hành đúng theo quy định mà pháp luật ban hành.

2. Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế;

3. Hợp đồng mua bán, hợp đồng tặng cho doanh nghiệp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người được thừa kế.

Cách thức thực hiện

Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán, tặng cho doanh nghiệp hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân chết, mất tích thì người mua, người được tặng cho, người được thừa kế phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm các văn bản được nêu tại mục Thành phần hồ sơ.

Người được thừa kế gửi Hồ sơ đăng ký thay đổi đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký
(Quy định tại Điều 28, 29, 31 Luật Doanh nghiệp và Điều 47 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP).

Mọi vấn đề vướng mắc liên quan đến thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân, quý vị hãy liên hệ tư vấn Blue để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Bài viết cùng chuyên mục