Đăng ký bản quyền

Xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu Xử lý hành vi xâm phạm nhãn hiệu
T2, 07 / 2020 10:27 chiều
Hiện nay, việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là vấn đề thường gặp. Nhãn hiệu là một đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ và việc xảy ra hành vi xâm ph[...]
Các hành vi vi phạm quyền sáng chế Các hành vi vi phạm quyền sáng chế
T3, 07 / 2020 6:01 chiều
Sáng chế là một đối tượng thuộc quyền sở hữu trí tuệ và mọi cá nhân, tổ chức khi có đủ điều kiện đều được bảo hộ sáng chế của mình. Từ đó, nhiều hành [...]
Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý
T6, 06 / 2020 9:47 chiều
Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu chỉ sản phẩm có nguồn gốc cụ thể từ địa phương, khu vực, quốc gia hay vùng lãnh thổ nào đó. Trong bài viết này tư vấn Blue [...]
Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
T3, 06 / 2020 10:17 chiều
Mỗi kiểu dáng công nghiệp mới được ra đời là kết quả của sự sáng tạo và là tài sản hết sức có giá trị nhưng đôi khi doanh nghiệp, chủ sở hữu lại bỏ qu[...]
Mức phạt với các hành vi vi phạm nhãn hiệu Mức phạt với các hành vi vi phạm nhãn hiệu
T3, 01 / 2020 7:23 chiều
Nhãn hiệu được coi là một loại tài sản vô hình của người hoặc công ty thực hiện hoặc sản xuất và là một trong các đối tượng sở hữu công nghiệp được ph[...]
Đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ y tế Đăng ký nhãn hiệu cho dịch vụ y tế
T6, 01 / 2020 9:37 chiều
Hiện nay, ngoài các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước thì không ít cơ sở khám chữa bệnh tư nhân được mở ra và thu hút người dân đến khám ch[...]
zalo-icon
phone-icon