T6, 06 / 2020 9:30 chiều | hanhvinhlong

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Trong bài viết này tư vấn Blue xin chia sẻ những thủ tục liên quan thành lập văn phòng đại diện công ty tại Vĩnh Long như sau:

Thành lập văn phòng đại diện công ty tại Vĩnh Long

Điều kiện thành lập văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Việt Nam

Thương nhân nước ngoài được đề nghị cấp giấy phép hoạt động văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài tại Sở công thương hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Thương nhân được thành lập trên 01 năm có đủ năng lực tài chính hoặc giấy tờ chứng minh không nợ đọng thuế.

2. Thương nhân hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực mà pháp luật Việt Nam không cấm. Ví dụ: Không thể thành lập VPĐD của thương nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ mại dâm tại Việt Nam.

3. Giám đốc Văn phòng đại diện không làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đã thành lập tại Việt Nam và không đồng thời là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của thương nhân nước ngoài.

4. Địa chỉ trụ sở chi nhánh thuộc quyền sử dụng hoặc sở hữu hợp pháp của Văn phòng đại diện.

Điều kiện thành lập văn phòng đại diện công ty trong nước, công ty vốn nước ngoài

Công ty trong nước, công ty vốn nước ngoài được đăng ký thành lập VPDD khi đáp ứng các điều kiện sau:

1. Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và có mã số doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế công ty.

2. Công ty đang hoạt động bình thường, mã số thuế không ở tình trạng đang tạm ngừng hoạt động, đang bị đóng mã số thuế.

3. Địa chỉ trụ sở dự kiến đặt trụ sở VPDD không phải chung cư, nhà tập thể.

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện công ty tại Vĩnh Long bao gồm:

 • Thông báo về việc đăng ký hoạt động văn phòng đại diện (Phụ lục II-11, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập văn phòng đại diện;
 • Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của người đứng đầu văn phòng đại diện.
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-18, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT) đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương chưa thực hiện bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp để được cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

Trường hợp doanh nghiệp lập văn phòng đại diện ở nước ngoài thì hồ sơ gồm:

 • Thông báo về việc lập văn phòng đại diện ở nước ngoài (Phụ lục II-12, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT).
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương.

Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở

Sau khi nhận được hồ sơ có đầy đủ chữ ký của Quý khách hàng, Tư vấn Blue sẽ tiến hành nộp hồ sơ và theo dõi cho tới khi ra kết quả cho Quý khách.

Hoàn thành thủ tục và trả kết quả cho Khách hàng:

Kết quả khách hàng nhận được khi thực hiện thủ tục thành lập văn phòng đại diện:

 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện;
 • Hồ sơ nội bộ để lưu tại văn phòng đại diện;
 • Dấu của Văn phòng đại diện (nếu có nhu cầu khắc con dấu);
 • Tư vấn các thủ tục sau thành lập văn phòng đại diện.

Lưu ý:

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo lập văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Bài viết cùng chuyên mục