T3, 07 / 2020 8:16 chiều | hanhvinhlong

Trong nền kinh tế hiện nay, đang ngày càng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào các công ty Việt Nam dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần, trong đó hình thức mua cổ phần và trở thành cổ đông là phổ biến hơn cả. Đối với các công ty cổ phần chưa niêm yết, khi có sự thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài thì công ty phải nhanh chóng thực hiện thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi. Hồ sơ thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài bao gồm những gì, hãy tham khảo bài viết sau của tư vấn Blue.

Hồ sơ thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

Thành phần hồ sơ:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-1 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT).

2. Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi công đông là nhà đầu tư nước ngoài.

3. Bản sao hợp lệ Biên bản họp của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi công đông là nhà đầu tư nước ngoài.

4. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, sau khi đã thay đổi (mẫu Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT) – đã đính kèm trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

5. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.

6. Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng thực của nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng, người đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng là tổ chức và người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu có):

– Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

– Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

– Đối với các tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác.

7. Bản sao hợp lệ Văn bản ủy quyền đại diện cho cá nhân của cổ đông nước ngoài nhận chuyển nhượng là tổ chức.

8. Trường hợp công ty đang hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài hoặc nếu nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty sẽ dẫn đến việc họ nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của công ty; Thì, phải có Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

9. Đối với các công ty đang hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương thì nộp kèm theo:

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của công ty;

– Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (mẫu Phụ lục II-18 ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT).

10. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý: Sau khi được cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì công ty phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Thủ tục thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp có thể được thực hiện đồng thời một lúc) – Xem chi tiết tại công việc: “Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp”.

Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ tư vấn Blue để được tư vấn miễn phí.

Bài viết cùng chuyên mục