Đầu tư nước ngoài

Cách chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài Cách chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài
T2, 08 / 2020 6:43 chiều
Hiện nay, việc đầu tư ra nước ngoài là một trong những hoạt động diễn ra khá phổ biến trong xu thế toàn cầu hóa, phát triển kinh tế thị trường khi mà [...]
FDI đổ dồn vào dự án đã cấp phép FDI đổ dồn vào dự án đã cấp phép
T4, 07 / 2020 10:37 chiều
Báo cáo Kinh tế Vĩ mô Việt Nam quý 2 và 6 tháng đầu năm-2020 của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) lưu ý, vốn đầu tư nước ngoài đang có xu [...]
Cơ hội trong thu hút vốn FDI Cơ hội trong thu hút vốn FDI
T6, 07 / 2020 4:31 chiều
Dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã có những dấu hiệu chuyển dịch từ các nước sang Việt Nam từ năm 2019, với mức 28% về số dự án, 7,1% về vốn đăng ký [...]
Đầu tư Việt Nam ra nước ngoài Đầu tư Việt Nam ra nước ngoài
T4, 07 / 2020 3:23 chiều
Tính đến cuối năm 2019, các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư 1.321 dự án ở 78 quốc gia, vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 20,6 tỉ USD. [...]
Cơ hội của Việt Nam với FDI Cơ hội của Việt Nam với FDI
T2, 07 / 2020 4:22 chiều
Dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã có những dấu hiệu chuyển dịch từ các nước sang Việt Nam từ năm 2019, với mức 28% về số dự án, 7,1% về vốn đăng ký [...]
zalo-icon
phone-icon