T2, 07 / 2019 6:06 chiều | dungvinhlong

Hồ sơ thủ tục thay đổi vốn điều lệ tại Vĩnh Long có thể tăng hoặc giảm. Vốn điều lệ của công ty TNHH 1 thành viên là tổng giá trị tài sản của chủ sở hữu đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty. Vốn điều lệ của doanh nghệp được hình thành từ nhiều loại tài sản góp vốn khác nhau như: tiền, quyền sở hữu tài sản, quyền sở hữu trí tuệ,… của chủ sở hữu công ty.

Hồ sơ thủ tục thay đổi vốn điều lệ tại Vĩnh Long

Hồ sơ thủ tục thay đổi vốn điều lệ tại Vĩnh Long đối với công ty TNHH một thành viên

Công ty có quyền tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau:

+ Chủ sở hữu đầu tư thêm vốn;

+ Chủ sở hữu huy động thêm vốn góp của người khác;

Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải đăng ký chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thành viên mới cam kết góp vốn vào công ty

Các trường hợp được giảm vốn điều lệ

+ Đã hoạt động kinh doanh liên tục trên 2 năm kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp.

+ Đảm bảo thanh toán đầy đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả vốn góp chủ sở hữu.

Hồ sơ thủ tục thay đổi vốn điều lệ tại Vĩnh Long cụ thể

Hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ:

Thông báo thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc tăng vốn điều lệ

Văn bản của Sở kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đối với các trường hợp:

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư có điều kiện;

Việ góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở nên của tổ chức kinh tế.

Hồ sơ thủ tục thay đổi vốn điều lệ tại Vĩnh Long hiện nay

Hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ:

Thông báo thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp;

Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc giảm vốn điều lệ;

Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

Ngoài những văn bản kể trên, doanh nghiệp khi đăng ký thay đổi vốn điều lệ cần phải cung cấp cho cơ quan đăng ký kinh doanh:

Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

Văn bản ủy quyền hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ pháp lý giữa đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và bên được ủy quyền;

Bản sao giấy chứng thực cá nhân của người được ủy quyền;

Bản sao hoặc bản gốc của giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thẩm quyền giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long.

Trong quá trình thực hiện những hồ sơ thủ tục thay đổi vốn điều lệ tại Vĩnh Long, nếu có bất kì khó khăn, vướng mắc nào vui lòng liên hệ Tư vấn Blue để được tư vấn và hướng dẫn chi tiết.

 

 

Bài viết cùng chuyên mục