Đề xuất nhà đầu tư FDI chỉ cần đăng ký thành lập doanh nghiệpTìm theo từ khóa: