Cơ hội trong thu hút vốn FDITìm theo từ khóa: 

Cơ hội trong thu hút vốn FDI Cơ hội trong thu hút vốn FDI
T6, 07 / 2020 4:31 chiều
Dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã có những dấu hiệu chuyển dịch từ các nước sang Việt Nam từ năm 2019, với mức 28% về số dự án, 7,1% về vốn đăng ký [...]